Environmental monitoring of roads

available
free
The product is available free of charge, you only need to add it to the cart and place your order without payment. After completing the order, you will receive a PDF version of the publication to your e-mail address. By submitting an order, you consent with the collection of your contact information. This contact information will be used for the purpose of possible future contacting in matters of getting feedback on the publication.
Year of publication: 2018
Author: Roman Ličbinský, Vítězslav Křivánek, Jiří Huzlík, Jiří Jedlička
Obliged company: Yes
Categories: Methodo logies
Product code: 11
The methodology is only in the Czech language.

Dopravní infrastruktura a provoz na ní ovlivňují významným způsobem kvalitu životního prostředí v okolí. Nejčastěji se v této souvislosti hovoří o významném příspěvku ke znečištění ovzduší a produkci hluku. Nezbytným se tak stává monitoring dopadů dopravní infrastruktury na životní prostředí, vyúsťující v identifikaci nových problémů, sledování trendů a realizaci vhodných zmírňujících opatření. Metodický pokyn byl vypracován jako reakce na řadu odborných studií, které ve svých závěrech doporučují realizaci monitoringu dopadů dopravní infrastruktury na různé složky životního prostředí v různých fázích realizace infrastrukturních projektů a také s ohledem na fakt, že v České republice neexistuje dokument tohoto typu, který by sjednotil požadavky a zásady monitoringu s cílem zlepšení stavu životního prostředí.

Metodika se primárně zabývá problematikou získání relevantních dat o znečištění kvality ovzduší a hlukové zátěže v různých fázích realizace stavby dopravní infrastruktury, která zpřesní hodnocení vlivů dopravní infrastruktury na životní prostředí. Zejména zavádí podmínku monitoringu kvality ovzduší a hlukové zátěže po realizaci stavby jako kontrolu pro předpokládaný stav uvedený v dokumentech o hodnocení vlivů na životní prostředí pouze na základě modelování. V případě zjištění nadměrné zátěže v porovnání s předpokladem tak bude možné požadovat aplikaci příslušných opatření k naplnění předpokladů s cílem předejít případným závažným dopadům na zdraví člověka.

Cílem metodiky je tedy sjednocení postupů přípravy projektů, realizace a vyhodnocení sledování kvality ovzduší a hlukové zátěže pro jednotlivé úseky silničních komunikací za účelem poskytování objektivních informací o skutečném stavu a vývoji kvality různých složek životního prostředí v území ovlivněném výstavbou a provozem na silniční komunikaci se zaměřením na ovzduší a hlukovou zátěž.

Položit dotaz k produktu Environmental monitoring of roads

You could be interested in

Loading content