Methodology for the preparation of sustainable mobility plans for cities in the Czech Republic

available
free
The product is available free of charge, you only need to add it to the cart and place your order without payment. After completing the order, you will receive a PDF version of the publication to your e-mail address. By submitting an order, you consent with the collection of your contact information. This contact information will be used for the purpose of possible future contacting in matters of getting feedback on the publication.
Year of publication: 2015
Author: Radomíra Jordová, Zbyněk Sperat, Hana Brůhová Foltýnová, Jaroslav Martínek
Obliged company: Yes
Categories: Methodo logies
Product code: 4
The methodology is only in the Czech language.

Cílem této metodiky je poskytnout dopravním expertům z měst a organizacím věnujícím se dopravnímu plánování aplikovatelný návod přizpůsobený na podmínky ve městech ČR, který specifikuje, jak připravit a realizovat Plán udržitelné městské mobility (Sustainable Urban Mobility Plan, SUMP).

Položit dotaz k produktu Methodology for the preparation of sustainable mobility plans for cities in the Czech Republic

You could be interested in

Loading content