Požadavky na datové zdroje a jejich kvalitu pro zavádění systému predikce stavu dopravy na základě strojového učení

The product is available free of charge, you only need to add it to the cart and place your order without payment. After completing the order, you will receive a PDF version of the publication to your e-mail address. By submitting an order, you consent with the collection of your contact information. This contact information will be used for the purpose of possible future contacting in matters of getting feedback on the publication.
Year of publication: 2024
Author: J. Rozhon, I. Mikolášek, J. Mynařík, Z. Uherka, Z. Švédová, M. Bambušek, J. Šafařík, J. Novobilský, M. Ščerba
Obliged company: Yes
Individual price: No
Categories: Methodo logies
Product code: 146
Metodika se týká činností a aktérů souvisejících s přípravou dat pro možnost využití neuronové sítě pro predikci vývoje dopravního proudu.

Metodika se týká činností a aktérů souvisejících s přípravou dat pro možnost využití neuronové sítě pro predikci vývoje dopravního proudu. Je tedy určena pro správce pozemních komunikací, kteří disponují daty a informacemi a budou mít zájem využívat tyto nástroje, dále také pro soukromé subjekty, které disponují daty ze silniční dopravy a mají zájem na přípravě dat pro použití v modelu hluboké neuronové sítě.

Tato metodika s názvem Požadavky na datové zdroje a jejich kvalitu pro zavádění systému predikce stavu dopravy na základě strojového učení č. projektu CK01000139 vznikla se státní podporou Technologické agentury ČR a Ministerstva dopravy ČR v rámci Programu DOPRAVA 2020+

Položit dotaz k produktu Požadavky na datové zdroje a jejich kvalitu pro zavádění systému predikce stavu dopravy na základě strojového učení

You could be interested in

Loading content