Environmentální požadavky pro využití recyklovaných asfaltových směsí v silničním stavitelství

available
free
The product is available free of charge (add it to the cart and complete the order). Once completed, you can download the document in your account, which will be automatically created for you.
Rok vydání: 2017
Autor: Vilma Jandová, Jiří Huzlík, Jitka Hegrová, Martina Bucková, Roman Ličbinský, Jan Valentin, Zuzana Čížková
Categories: Metodiky
Product code: 9

V současné době je stále více žádáno využití recyklovaného stavebního asfaltového materiálu z vozovek pro opětovné využití v rámci výstavby nových a rekonstrukce stávajících komunikací. Kromě zkoušení jejich mechanicko-fyzikálních vlastností je třeba se také zabývat otázkou vlivu těchto materiálů na životní prostředí (dále jen ŽP) v rámci jejich pokračujícího životního cyklu. Nyní se vhodnost použití asfaltových recyklovaných směsí z hlediska vlivu na ŽP prokazuje normovanými zkouškami, které stanovuje legislativa pro daný druh odpadu. Stanovení obsahu škodlivých látek je prováděno zkouškami vyluhovatelnosti odpadu o určité zrnitosti. Z pohledu kontaminace životního prostředí se v reálných podmínkách při použití recyklovaných asfaltových směsí zejména v rámci oprav současné metody jeví jako nedostatečné. Proto byla v rámci řešení projektu CESTI (Centrum pro efektivní a udržitelnou dopravní infrastrukturu, TE01020168) zpracována metodika Environmentálních požadavků pro využití recyklovaných asfaltových směsí v silničním stavitelství.

Metodika je koncipována jako dokument, který komplexně řeší problematiku stanovení kontaminantů v recyklovaných asfaltových směsích z úhlu pohledu jejich reálného využití. Definuje vhodné strukturní typy vzorků recyklovaných směsí a postupy jejich zkoušení v souvislosti s uvolňováním škodlivin tak, aby se co nejvíce přiblížily reálným podmínkám. Postupy jsou kombinacemi normovaných postupů daných současnou legislativou a nových postupů ověřených v rámci řešení výše uvedeného projektu. Metodika definuje sledované škodliviny a metody jejich stanovení. Část je také věnována hodnocení výsledků analýz, včetně návrhu následných postupů využití materiálu při daných koncentracích škodlivin.

Položit dotaz k produktu Environmentální požadavky pro využití recyklovaných asfaltových směsí v silničním stavitelství

You could be interested in

Loading content