Metodika pro tvorbu hodnocení makroskopických dopravních modelů

available
free
The product is available free of charge (add it to the cart and complete the order). Once completed, you can download the document in your account, which will be automatically created for you.
Rok vydání: 2017
Autor: Ondráčková J., Hofhansl P., Melzer Z., Dufek J., Volek J., Valta J., Čampula R., Tögel M.
Categories: Metodiky
Product code: 5

Tato metodika si klade za cíl sjednotit rozsah, strukturu a postup tvorby dopravního modelu, vymezit hranice možných aplikací makroskopických dopravních modelů v praxi a přiblížit celou problematiku odborné veřejnosti zabývající se dopravně plánovací praxí. Na procesu tvorby modelu dopravy se obvykle podílí interdisciplinární tým široké škály odborníků, konkrétně tým specialistů na dopravní modelování, dopravní plánování, urbanismus, průzkumy dopravního chování, demografii a GIS specialisté. Tvůrce či pořizovatel dopravního modelu užitím této metodiky zvýší spolehlivost, validitu a objektivitu dopravního modelu, jehož výsledky se tak stanou důvěryhodnější v očích odborné i laické veřejnosti. Důvěryhodnost je klíčovým předpokladem užití dopravního modelu v praxi. Metodika popisuje problematiku nejčastěji využívaných druhů dopravních modelů a klade důraz na propojení modelu s dopravním chováním lidí a jejich každodenním rozhodováním odkud, kam a za jakým účelem podniknou přepravu, jaký dopravní mód využijí, jakou trasu budou volit apod. Metodika zahrnuje i další činnosti související s problematikou modelů dopravy, jako jsou dopravní průzkumy, kalibrace a prognózy rozvoje dopravy.

Položit dotaz k produktu Metodika pro tvorbu hodnocení makroskopických dopravních modelů

You could be interested in

Loading content