Metodika pro tvorbu hodnocení makroskopických dopravních modelů

dostupné
zdarma
Produkt je dostupný bezplatně, pouze je třeba jej přidat do košíku a provést objednávku bez úhrady. Po dokončení si můžete dokument stáhnout ve svém uživatelském účtě, který Vám bude založen.
Rok vydání: 2017
Autor: Ondráčková J., Hofhansl P., Melzer Z., Dufek J., Volek J., Valta J., Čampula R., Tögel M.
Povinná společnost: Ano
Kategorie: Metodiky
Kód produktu: 5

Tato metodika si klade za cíl sjednotit rozsah, strukturu a postup tvorby dopravního modelu, vymezit hranice možných aplikací makroskopických dopravních modelů v praxi a přiblížit celou problematiku odborné veřejnosti zabývající se dopravně plánovací praxí. Na procesu tvorby modelu dopravy se obvykle podílí interdisciplinární tým široké škály odborníků, konkrétně tým specialistů na dopravní modelování, dopravní plánování, urbanismus, průzkumy dopravního chování, demografii a GIS specialisté. Tvůrce či pořizovatel dopravního modelu užitím této metodiky zvýší spolehlivost, validitu a objektivitu dopravního modelu, jehož výsledky se tak stanou důvěryhodnější v očích odborné i laické veřejnosti. Důvěryhodnost je klíčovým předpokladem užití dopravního modelu v praxi. Metodika popisuje problematiku nejčastěji využívaných druhů dopravních modelů a klade důraz na propojení modelu s dopravním chováním lidí a jejich každodenním rozhodováním odkud, kam a za jakým účelem podniknou přepravu, jaký dopravní mód využijí, jakou trasu budou volit apod. Metodika zahrnuje i další činnosti související s problematikou modelů dopravy, jako jsou dopravní průzkumy, kalibrace a prognózy rozvoje dopravy.

Položit dotaz k produktu Metodika pro tvorbu hodnocení makroskopických dopravních modelů

Mohlo by Vás zajímat

Nahrávám obsah