Metodika pro přípravu plánů udržitelné mobility měst České republiky

available
free
The product is available free of charge (add it to the cart and complete the order). Once completed, you can download the document in your account, which will be automatically created for you.
Rok vydání: 2015
Autor: Radomíra Jordová, Zbyněk Sperat, Hana Brůhová Foltýnová, Jaroslav Martínek
Categories: Metodiky
Product code: 4

Cílem této metodiky je poskytnout dopravním expertům z měst a organizacím věnujícím se dopravnímu plánování aplikovatelný návod přizpůsobený na podmínky ve městech ČR, který specifikuje, jak připravit a realizovat Plán udržitelné městské mobility (Sustainable Urban Mobility Plan, SUMP).

Položit dotaz k produktu Metodika pro přípravu plánů udržitelné mobility měst České republiky

You could be interested in

Loading content