METODIKA Analýza mikrostruktury materiálů skenovacím elektronovým mikroskopem a EDX analyzátorem - uplatnění na cementovém betonu

available
free
The product is available free of charge (add it to the cart and complete the order). Once completed, you can download the document in your account, which will be automatically created for you.
Autor: Aleš Frýbort, Jana Štulířová, Miroslava Gregerová, Josef Stryk
Rok vydání: 2020
Categories: Metodiky
Product code: 42

Metodika popisuje využití kombinace skenovacího elektronového mikroskopu (SEM - Scanning Electron Microscopy) a energiově-disperzního rentgenového analyzátoru (EDX - Energy Dispersive X-ray spectroscopy) při analýze mikrostruktury a degradačních procesů materiálů používaných v dopravní infrastruktuře, zejména betonu.

Cílem metodiky je:

  • upřesnit obecný postup pro provádění analýz vzorků anorganických materiálů pomocí kombinace SEM/EDX,
  • stanovit konkrétní postup SEM/EDX analýz na vzorcích cementového betonu odebraného z dopravních staveb, zejména krytu vozovek,
  • prezentovat vzorový příklad takovéto analýzy s vyhodnocením.

Tato metodika byla vypracována se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci programu Centra kompetence, projektu CESTI (TE01020168: Centrum pro efektivní a udržitelnou dopravní infrastrukturu, pracovní skupiny WP6: Bezpečnost, spolehlivost a diagnostika konstrukcí).

Položit dotaz k produktu METODIKA Analýza mikrostruktury materiálů skenovacím elektronovým mikroskopem a EDX analyzátorem - uplatnění na cementovém betonu

You could be interested in

Loading content