METHODOLOGY Analysis of microstructure of materials by scanning electron microscope and EDX analyzer - application to cement concrete

available
free
The product is available free of charge, you only need to add it to the cart and place your order without payment. After completing the order, you will receive a PDF version of the publication to your e-mail address. By submitting an order, you consent with the collection of your contact information. This contact information will be used for the purpose of possible future contacting in matters of getting feedback on the publication.
Year of publication: 2020
Author: Aleš Frýbort, Jana Štulířová, Miroslava Gregerová, Josef Stryk
Obliged company: Yes
Categories: Methodo logies
Product code: 42
The methodology is only in the Czech language.

Metodika popisuje využití kombinace skenovacího elektronového mikroskopu (SEM - Scanning Electron Microscopy) a energiově-disperzního rentgenového analyzátoru (EDX - Energy Dispersive X-ray spectroscopy) při analýze mikrostruktury a degradačních procesů materiálů používaných v dopravní infrastruktuře, zejména betonu.

Cílem metodiky je:

  • upřesnit obecný postup pro provádění analýz vzorků anorganických materiálů pomocí kombinace SEM/EDX,
  • stanovit konkrétní postup SEM/EDX analýz na vzorcích cementového betonu odebraného z dopravních staveb, zejména krytu vozovek,
  • prezentovat vzorový příklad takovéto analýzy s vyhodnocením.

Tato metodika byla vypracována se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci programu Centra kompetence, projektu CESTI (TE01020168: Centrum pro efektivní a udržitelnou dopravní infrastrukturu, pracovní skupiny WP6: Bezpečnost, spolehlivost a diagnostika konstrukcí).

Položit dotaz k produktu METHODOLOGY Analysis of microstructure of materials by scanning electron microscope and EDX analyzer - application to cement concrete

You could be interested in

Loading content