Metodika popisující postup pro úpravu křižovatek

available
free
The product is available free of charge, you only need to add it to the cart and place your order without payment. After completing the order, you will receive a PDF version of the publication to your e-mail address. By submitting an order, you consent with the collection of your contact information. This contact information will be used for the purpose of possible future contacting in matters of getting feedback on the publication.
Year of publication: 2013
Author: Radim Striegler a kol.
Categories: Methodology
Product code: 41
The methodology is only in the Czech language.

Cílem metodiky je stanovit postup pro výpočet efektivity přestavby rozlehlých úrovňových neřízených křižovatek. Výpočet efektivity je založen na očekávaném snížení ztrát z dopravní nehodovosti vlivem vybudování úpravy. Metodika umožňuje stanovit, zda daný typ úpravy je schopen dostatečného společenského přínosu či nikoli.

Položit dotaz k produktu Metodika popisující postup pro úpravu křižovatek

You could be interested in

Loading content