Diagnosis of the condition of overstressed reinforcement in bridge structures

available
free
The product is available free of charge, you only need to add it to the cart and place your order without payment. After completing the order, you will receive a PDF version of the publication to your e-mail address. By submitting an order, you consent with the collection of your contact information. This contact information will be used for the purpose of possible future contacting in matters of getting feedback on the publication.
Year of publication: 2023
Author: J. Stryk, I. Hodovský, M. Janků, M. Kořenská, A. Frýbort, V.VAcek, P. Pokorný, M. Manychová, O. Anton, V. Svoboda
Obliged company: Yes
Individual price: No
Categories: Methodo logies
Product code: 2742
Metodika upřesňuje jak provádět podrobný diagnostický průzkum zaměřený na stav předpínací výztuže osazené a předepnuté v mostních objektech (dále jen předpjaté výztuže). Konkrétně se týká dodatečně předpjatých betonových prvků nosné konstrukce, ale uplatnitelná je také pro předem předpjaté betonové prvky.
Uvádí, co všechno by měla tento diagnostický průzkum zahrnovat, jaké nedestruktivní diagnostické metody se k tomuto účelu dají využít, v čem se od sebe liší a pro jaké aplikace jsou nejvhodnější.
Metodika má správcům pozemních komunikací sloužit k tomu, aby měli jasnější představu o tom, jak k této diagnostice přistupovat a zejména jim upřesnit, jaké jsou současné možnosti, z kterých lze vycházet.
Tato metodika byla vypracována se státní podporou Technologické agentury ČR a Ministerstva dopravy v rámci programu Doprava 2020+, projektu č. CK01000108: Nové přístupy při diagnostice stavu výztuže předpjatých mostních nosníků.

Položit dotaz k produktu Diagnosis of the condition of overstressed reinforcement in bridge structures

You could be interested in

Loading content