Okružní křižovatky s cementobetonovým krytem

available
free
The product is available free of charge (add it to the cart and complete the order). Once completed, you can download the document in your account, which will be automatically created for you.
Rok vydání: 2013
Autor: Josef Stryk, Aleš Frýbort
Categories: Metodiky
Product code: 20
Tato metodika byla vytvořena se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu ALFA. www.tacr.cz Metodika Okružní křižovatky s cementobetonovým krytem je výsledkem řešení výzkumného projektu Technologické agentury ČR č. TA01030462: Optimalizace návrhu okružních křižovatek s uplatněním vozovky s cementobetonovým krytem. Navazuje na stávající předpisy TP 135: Projektování okružních křižovatek na silnicích a místních komunikacích a ČSN 73 6102: Projektování křižovatek na pozemních komunikacích. Metodika řeší specifika cementobetonového krytu (CB krytu) při aplikaci na okružních křižovatkách a obsahuje vzorová řešení a jednotlivé detaily. Je určená pro potřeby Ředitelství silnic a dálnic ČR, Ministerstva dopravy, investorům, projektantům i zhotovitelům.

Položit dotaz k produktu Okružní křižovatky s cementobetonovým krytem

You could be interested in

Loading content