Roundabouts with cement concrete cover

available
free
The product is available free of charge, you only need to add it to the cart and place your order without payment. After completing the order, you will receive a PDF version of the publication to your e-mail address. By submitting an order, you consent with the collection of your contact information. This contact information will be used for the purpose of possible future contacting in matters of getting feedback on the publication.
Year of publication: 2013
Author: Josef Stryk, Aleš Frýbort
Obliged company: Yes
Categories: Methodo logies
Product code: 20
The methodology is only in the Czech language.
Tato metodika byla vytvořena se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu ALFA. www.tacr.cz Metodika Okružní křižovatky s cementobetonovým krytem je výsledkem řešení výzkumného projektu Technologické agentury ČR č. TA01030462: Optimalizace návrhu okružních křižovatek s uplatněním vozovky s cementobetonovým krytem. Navazuje na stávající předpisy TP 135: Projektování okružních křižovatek na silnicích a místních komunikacích a ČSN 73 6102: Projektování křižovatek na pozemních komunikacích. Metodika řeší specifika cementobetonového krytu (CB krytu) při aplikaci na okružních křižovatkách a obsahuje vzorová řešení a jednotlivé detaily. Je určená pro potřeby Ředitelství silnic a dálnic ČR, Ministerstva dopravy, investorům, projektantům i zhotovitelům.

Položit dotaz k produktu Roundabouts with cement concrete cover

You could be interested in

Loading content