Metodika získání údajů o nadmořské výšce pro vybrané body kolejišť

available
free
The product is available free of charge (add it to the cart and complete the order). Once completed, you can download the document in your account, which will be automatically created for you.
Rok vydání: 2010
Autor: Milan Brich, Jiří Koryčan, Karel Brázdil, CSc., Luboš Bělka, Petr Dušánek, Josef Knapík, Radomír Havlíček
Categories: Metodiky
Product code: 12

Tato metodika je výstupem analýzy, která byla zpracována jako realizace dílčího cíle DC004 v návaznosti na výsledky studie DC001 „Analýza možných metod získání údajů o nadmořské výšce pro vybrané body kolejišť“ a je zpracována na základě závěrů z jednání k výzkumnému projektu CG942-107-910 „Evidence prvků železniční dopravní cesty – vytvoření systémového prostředí pro popis, zveřejňování a aktualizaci územně vázaných dat za využití státního mapového díla a dalších garantovaných zdrojů“ dohodnutých mezi řešiteli a vyjádřených v Záznamu z jednání č. 4/2010 ze dne 21. 6. 2010 a upřesněných e-mailem dne 2. 7. 2010 a z jednání dne 3.11.2010.

Cílem analýzy bylo upřesnit možné metody pořízení výškových údajů k k referenčním kolejím železničních tratí s ohledem na reálně dosažitelné přesnosti jednotlivých variant měření a dále finanční a kapacitní předpoklady pro plnění úkolu. Účelem analýzy bylo poskytnout objektivní podklad pro rozhodování o pořízení výškopisných dat.

Základním východiskem je, že požadavek na přesnost měření vychází z objektivních potřeb znalosti výškopisu pro krizové řízení operací na železnicích a v jejich blízkém okolí. Předpokládaná výškopisná data mají být implementována v celonárodních informačních a řídících systémech určených pro podporu krizového řízení, nejsou tedy určena pro výstavbu informačních systémů určených pro správu majetku ani pro zpracování technických prováděcích projektů staveb na železnicích, i když se nevylučuje použitelnost vytvářených a spravovaných informací pro úvodní stavební studie nebo účelové projekty nebo situační generely.

Položit dotaz k produktu Metodika získání údajů o nadmořské výšce pro vybrané body kolejišť

You could be interested in

Loading content