Methodology for obtaining elevation data for selected track points

available
free
The product is available free of charge, you only need to add it to the cart and place your order without payment. After completing the order, you will receive a PDF version of the publication to your e-mail address. By submitting an order, you consent with the collection of your contact information. This contact information will be used for the purpose of possible future contacting in matters of getting feedback on the publication.
Year of publication: 2010
Author: Milan Brich, Jiří Koryčan, Karel Brázdil, CSc., Luboš Bělka, Petr Dušánek, Josef Knapík, Radomír Havlíček
Obliged company: Yes
Categories: Methodo logies
Product code: 12
The methodology is only in the Czech language.

Tato metodika je výstupem analýzy, která byla zpracována jako realizace dílčího cíle DC004 v návaznosti na výsledky studie DC001 „Analýza možných metod získání údajů o nadmořské výšce pro vybrané body kolejišť“ a je zpracována na základě závěrů z jednání k výzkumnému projektu CG942-107-910 „Evidence prvků železniční dopravní cesty – vytvoření systémového prostředí pro popis, zveřejňování a aktualizaci územně vázaných dat za využití státního mapového díla a dalších garantovaných zdrojů“ dohodnutých mezi řešiteli a vyjádřených v Záznamu z jednání č. 4/2010 ze dne 21. 6. 2010 a upřesněných e-mailem dne 2. 7. 2010 a z jednání dne 3.11.2010.

Cílem analýzy bylo upřesnit možné metody pořízení výškových údajů k k referenčním kolejím železničních tratí s ohledem na reálně dosažitelné přesnosti jednotlivých variant měření a dále finanční a kapacitní předpoklady pro plnění úkolu. Účelem analýzy bylo poskytnout objektivní podklad pro rozhodování o pořízení výškopisných dat.

Základním východiskem je, že požadavek na přesnost měření vychází z objektivních potřeb znalosti výškopisu pro krizové řízení operací na železnicích a v jejich blízkém okolí. Předpokládaná výškopisná data mají být implementována v celonárodních informačních a řídících systémech určených pro podporu krizového řízení, nejsou tedy určena pro výstavbu informačních systémů určených pro správu majetku ani pro zpracování technických prováděcích projektů staveb na železnicích, i když se nevylučuje použitelnost vytvářených a spravovaných informací pro úvodní stavební studie nebo účelové projekty nebo situační generely.

Položit dotaz k produktu Methodology for obtaining elevation data for selected track points

You could be interested in

Loading content