Methodology for the calculation of road traffic accident losses

available
free
The product is available free of charge, you only need to add it to the cart and place your order without payment. After completing the order, you will receive a PDF version of the publication to your e-mail address. By submitting an order, you consent with the collection of your contact information. This contact information will be used for the purpose of possible future contacting in matters of getting feedback on the publication.
Year of publication: 2013
Author: Alena Vyskočilová, Jan Tecl , Ondřej Valach, Jindřich Frič
Obliged company: Yes
Individual price: No
Categories: Methodo logies
Product code: 75
Počet nehod na pozemních komunikacích je i přes jejich klesající tendenci a neustálou snahu o redukci značně vysoký. S vysokým počtem dopravních nehod se potýkají i země Evropské unie. Podle Národní strategie bezpečnosti silničního provozu1 je hlavním cílem snížit do roku 2020 počet usmrcených v silničním provozu na úroveň průměru evropských zemí a současně oproti roku 2009 snížit o 40 % počet těžce zraněných osob.

Položit dotaz k produktu Methodology for the calculation of road traffic accident losses

You could be interested in

Loading content