Metodika užití světelné závory na železničních přejezdech

available
free
The product is available free of charge (add it to the cart and complete the order). Once completed, you can download the document in your account, which will be automatically created for you.
Rok vydání: 2014
Autor: Pavel Skládaný, Pavel Tučka, Pavlína Skládaná, Miroslav Bidovský, Jindřich Frič
Categories: Metodiky
Product code: 17

Tato metodika upravuje postup pro užití a umístění světelné závory v praxi a rozpracovává do dalších podrobností příslušné části TP 217 (kapitola 2.8). Definuje kritéria užití světelné závory, tedy charakteristiky přejezdů, na které je zařízení vhodné, a bezpečnostní rizika, která dokáže sanovat. Přitom se předpokládá, že nejsilnější motivací bude zejména hledisko výrazného zvýšení bezpečnosti na pozemních komunikacích.

Metodiku ve své práci využijí hlavně následující subjekty:

  • Ministerstvo dopravy České republiky,
  • správci a vlastníci pozemních komunikací, silniční správní úřady,
  • Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) a další provozovatelé drah, včetně vleček,
  • projektanti pozemních komunikací a projektanti přejezdových zabezpečovacích zařízení,
  • dopravní inženýři Policie ČR,
  • auditoři bezpečnosti pozemních komunikací.

Položit dotaz k produktu Metodika užití světelné závory na železničních přejezdech

You could be interested in

Loading content