Methodology for the use of light barriers at level crossings

available
free
The product is available free of charge, you only need to add it to the cart and place your order without payment. After completing the order, you will receive a PDF version of the publication to your e-mail address. By submitting an order, you consent with the collection of your contact information. This contact information will be used for the purpose of possible future contacting in matters of getting feedback on the publication.
Year of publication: 2014
Author: Pavel Skládaný, Pavel Tučka, Pavlína Skládaná, Miroslav Bidovský, Jindřich Frič
Obliged company: Yes
Categories: Methodo logies
Product code: 17
The methodology is only in the Czech language.

Tato metodika upravuje postup pro užití a umístění světelné závory v praxi a rozpracovává do dalších podrobností příslušné části TP 217 (kapitola 2.8). Definuje kritéria užití světelné závory, tedy charakteristiky přejezdů, na které je zařízení vhodné, a bezpečnostní rizika, která dokáže sanovat. Přitom se předpokládá, že nejsilnější motivací bude zejména hledisko výrazného zvýšení bezpečnosti na pozemních komunikacích.

Metodiku ve své práci využijí hlavně následující subjekty:

  • Ministerstvo dopravy České republiky,
  • správci a vlastníci pozemních komunikací, silniční správní úřady,
  • Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) a další provozovatelé drah, včetně vleček,
  • projektanti pozemních komunikací a projektanti přejezdových zabezpečovacích zařízení,
  • dopravní inženýři Policie ČR,
  • auditoři bezpečnosti pozemních komunikací.

Položit dotaz k produktu Methodology for the use of light barriers at level crossings

You could be interested in

Loading content