Metodika systematického způsobu obsazování dispečerských pracovišť

available
free
The product is available free of charge (add it to the cart and complete the order). Once completed, you can download the document in your account, which will be automatically created for you.
Categories: Metodiky
Product code: 14

Cílem metodiky je poskytnout metodické vodítko pro tvorbu koncepce systému řízení lidských zdrojů pro dispečery řídící železniční dopravu a stanovení hranic pracovního vytížení pro zajištění minimální chybovosti na základě simulátorového testování. Cílem je také vytvořit efektivní systém řízení, který podporuje žádoucí pracovní výkon a chování.

Položit dotaz k produktu Metodika systematického způsobu obsazování dispečerských pracovišť

You could be interested in

Loading content