METHODOLOGY FOR SYSTEMATIC DESIGN OF DISPATCHER WORKPLACES

available
free
The product is available free of charge, you only need to add it to the cart and place your order without payment. After completing the order, you will receive a PDF version of the publication to your e-mail address. By submitting an order, you consent with the collection of your contact information. This contact information will be used for the purpose of possible future contacting in matters of getting feedback on the publication.
Year of publication: 2016
Author: J. Soušek, V. Kurečková, P. Řezáč, M. Trepáčová, K. Kaniová, A. Zaoral, V. Kocourek
Obliged company: Yes
Individual price: No
Categories: Methodo logies
Product code: 128
Poskytnout metodické vodítko pro tvorbu koncepce systému řízení lidských zdrojů pro dispečery řídící železniční dopravu a stanovení hranic pracovního vytížení pro zajištění minimální chybovosti na základě simulátorového testování. Cílem je také vytvořit efektivní systém řízení, který podporuje žádoucí pracovní výkon a chování.

Položit dotaz k produktu METHODOLOGY FOR SYSTEMATIC DESIGN OF DISPATCHER WORKPLACES

You could be interested in

Loading content