Metodika stanovení délky a rozsahu průzkumů chování účastníků silničního provozu s ohledem na efektivní vynakládání finančních prostředků

available
free
The product is available free of charge, you only need to add it to the cart and place your order without payment. After completing the order, you will receive a PDF version of the publication to your e-mail address. By submitting an order, you consent with the collection of your contact information. This contact information will be used for the purpose of possible future contacting in matters of getting feedback on the publication.
Year of publication: 2014
Author: Pavel Havránek, Martin Lipl, Eva Simonová, Radim Striegler, Jindřich Frič
Categories: Methodology
Product code: 30
The methodology is only in the Czech language.
Cílem této metodiky je stanovit postup na efektivní získání takových dat, která jsou využitelná pro rozhodování o opatřeních ke zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích v ČR na všech úrovních státní správy a samosprávy. Předmětem metodiky je stanovení způsobu sběru NUB s využitím matematického modelu, který optimalizuje časové a finanční náklady na sběr NUB. Tato metodika popisuje sledování svícení vozidel, používání zádržných systému ve vozidle, používání telefonního či jiného zařízení za jízdy řidičem, používání přileb při jízdě na kole, měření rychlostí vozidel a časových odstupů mezi nimi.

Položit dotaz k produktu Metodika stanovení délky a rozsahu průzkumů chování účastníků silničního provozu s ohledem na efektivní vynakládání finančních prostředků

You could be interested in

Loading content