Metodika sběru a analýzy dat pro vyhodnocení zranění účastníků dopravních nehod s ohledem na aktivní prvky ve vozidlech

available
free
The product is available free of charge (add it to the cart and complete the order). Once completed, you can download the document in your account, which will be automatically created for you.
Rok vydání: 2016
Autor: Radim Striegler, Ondřej Gogolín, Jakub Motl, Jan Novák
Categories: Metodiky
Product code: 35
Metodika je určena pro konstruktéry silničních vozidel a analytiky, kteří se zabývají sběrem a vyhodnocením dat z dopravních nehod ve vztahu k návrhu nových prvků ve vozidlech. Stěžejní část metodiky je věnována sběru dat z místa dopravní nehody v návaznosti na zranění účastníka nehody (konkrétně chodce). Část textu je věnována rozboru pasivní a aktivní bezpečnosti s cílem identifikovat míru ovlivnění průběhu mechanismu nehody. V závěru je pojednáno o jednom prvku pasivní bezpečnosti vozidla, o aktivní kapotě a jejím vlivu na průběh nehody.

Položit dotaz k produktu Metodika sběru a analýzy dat pro vyhodnocení zranění účastníků dopravních nehod s ohledem na aktivní prvky ve vozidlech

You could be interested in

Loading content