Methodology for conducting and evaluating traffic surveys

available
free
The product is available free of charge, you only need to add it to the cart and place your order without payment. After completing the order, you will receive a PDF version of the publication to your e-mail address. By submitting an order, you consent with the collection of your contact information. This contact information will be used for the purpose of possible future contacting in matters of getting feedback on the publication.
Year of publication: 2012
Author: Radim Striegler, Eva Simonová, Pavel Havránek, Jan Novák, Martin Lipl
Obliged company: Yes
Categories: Methodo logies
Product code: 36
The methodology is only in the Czech language.
Metodika se zabývá především průzkumy neřízených křižovatek a jejich větví. Navržený model pro sběr a vyhodnocení dat lze aplikovat i pro ostatní typy křižovatek a případně také pro mezikřižovatkové úseky, avšak pouze při zohlednění následujících norem: ČSN 73 6101 a ČSN 73 6110. Metodika je rozdělena na dvě na sebe navazující části – Provedení dopravních průzkumů a Vyhodnocení získaných dopravně-inženýrských informací. Cílem první části metodiky je popsat přesný návod pro provedení dopravních průzkumů křižovatek včetně požadovaných výstupů. Tato data slouží jako podklad pro analýzu dopravně-inženýrských parametrů křižovatek a následně pro návrh vhodných úprav zvyšujících bezpečnost provozu na sledovaných křižovatkách. Cílem druhé části metodiky je stanovit postup pro vyhodnocování veškerých dat získaných při uskutečňování dopravních průzkumů křižovatek.

Položit dotaz k produktu Methodology for conducting and evaluating traffic surveys

You could be interested in

Loading content