Metodika provedení a vyhodnocení dopravních průzkumů

available
free
The product is available free of charge (add it to the cart and complete the order). Once completed, you can download the document in your account, which will be automatically created for you.
Rok vydání: 2012
Autor: Radim Striegler, Eva Simonová, Pavel Havránek, Jan Novák, Martin Lipl
Categories: Metodiky
Product code: 36
Metodika se zabývá především průzkumy neřízených křižovatek a jejich větví. Navržený model pro sběr a vyhodnocení dat lze aplikovat i pro ostatní typy křižovatek a případně také pro mezikřižovatkové úseky, avšak pouze při zohlednění následujících norem: ČSN 73 6101 a ČSN 73 6110. Metodika je rozdělena na dvě na sebe navazující části – Provedení dopravních průzkumů a Vyhodnocení získaných dopravně-inženýrských informací. Cílem první části metodiky je popsat přesný návod pro provedení dopravních průzkumů křižovatek včetně požadovaných výstupů. Tato data slouží jako podklad pro analýzu dopravně-inženýrských parametrů křižovatek a následně pro návrh vhodných úprav zvyšujících bezpečnost provozu na sledovaných křižovatkách. Cílem druhé části metodiky je stanovit postup pro vyhodnocování veškerých dat získaných při uskutečňování dopravních průzkumů křižovatek.

Položit dotaz k produktu Metodika provedení a vyhodnocení dopravních průzkumů

You could be interested in

Loading content