Methodology for conducting and evaluating directional surveys of car traffic

available
free
The product is available free of charge, you only need to add it to the cart and place your order without payment. After completing the order, you will receive a PDF version of the publication to your e-mail address. By submitting an order, you consent with the collection of your contact information. This contact information will be used for the purpose of possible future contacting in matters of getting feedback on the publication.
Year of publication: 2023
Author: A. Bystrianský, P. Neuwirth, R. Striegler, L. Vyskočilová
Obliged company: Yes
Individual price: No
Categories: Methodo logies
Product code: 138
Metodika sjednocuje postup zpracování a vyhodnocení směrových průzkumů automobilové dopravy. Metodika se zaměřuje na směrové průzkumy oblastní. V první části metodiky je podrobně popsána příprava průzkumu (rekognoskace lokalit, okrajové podmínky, kategorizace vozidel a organizace průzkumu). Druhá část je věnovaná metodám zpracování průzkumu. Metody zpracování jsou zde rozděleny, a také jsou uvedeny jejich výhody, nevýhody a rizika. V třetí části jsou obdobně popsány aktuálně dostupné způsoby vyhodnocení dat, ať už manuální, automatické či kombinované. Poslední část metodiky je zaměřena na výstupy z těchto průzkumů v podobě intenzit na profilech, matic přepravních vztahů, grafů a tabulek.

Položit dotaz k produktu Methodology for conducting and evaluating directional surveys of car traffic

You could be interested in

Loading content