Metodika pro montáž, provozování a údržbu světelné závory pro železniční přejezdy

available
free
The product is available free of charge (add it to the cart and complete the order). Once completed, you can download the document in your account, which will be automatically created for you.
Rok vydání: 2014
Autor: Tomáš Krenželok, Tomáš Soural, Pavel Skládaný
Categories: Metodiky
Product code: 13

Účelem metodiky je popsat podmínky a postupy montáže, provozování a údržby světelné závory jako doplňkové výstrahy na přejezdech v České republice. Definování těchto podmínek je založeno na výsledcích čtyřletého výzkumného projektu SVEZA (Výzkum použitelnosti a účinnosti tzv. světelné závory na železničních přejezdech v ČR), realizovaného Centrem dopravního výzkumu, v. v. i. a firmou Trakce, a.s. za finanční spoluúčasti Technologické agentury České republiky. V projektu byly shrnuty poznatky ze zkušebních provozů v lokalitách na území České republiky.

Takzvaná světelná závora je jedním z moderních technologických řešení přispívajících ke zvýšení bdělosti účastníků silničního provozu na železničních přejezdech technicky zabezpečených (PZS). Doplňuje základní výstrahu a její bezpečnostní efekt spočívá ve zdvojení životně důležité informace „stůj“ umístěné do nejostřejšího zorného pole řidiče.

Metodiku ve své práci využijí hlavně následující subjekty:

  • Ministerstvo dopravy České republiky,
  • Drážní úřad,
  • Správci a vlastníci pozemních komunikací, silniční správní úřady,
  • Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) a další provozovatelé drah, včetně vleček,
  • Projektanti pozemních komunikací a projektanti přejezdových zabezpečovacích zařízení,
  • Dopravní inženýři Policie ČR,
  • Auditoři bezpečnosti pozemních komunikací.

Položit dotaz k produktu Metodika pro montáž, provozování a údržbu světelné závory pro železniční přejezdy

You could be interested in

Loading content