Metodika pro měření a hodnocení komunikací z hlediska hlukové zátěže

available
free
The product is available free of charge (add it to the cart and complete the order). Once completed, you can download the document in your account, which will be automatically created for you.
Rok vydání: 2014
Autor: Vítězslav Křivánek, Josef Stryk, Jiří Jedlička et al.
Categories: Metodiky
Product code: 18

Tato metodika byla vytvořena se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu ALFA. www.tacr.cz

Metodika představuje návod jak měřit, interpretovat a následně hodnotit hlučnost jednotlivých typů povrchů vozovek tak, aby získané výsledky byly nezávislé na složení a intenzitě provozu na dané komunikaci a stejně tak na charakteru blízkého okolí vlastní komunikace. Popsány jsou jednotlivé technické aspekty, podmínky měření, interpretace získaných výsledků a ukázány možné dílčí postupy i techniky měření a hodnocení včetně názorných ukázek.

Položit dotaz k produktu Metodika pro měření a hodnocení komunikací z hlediska hlukové zátěže

You could be interested in

Loading content