Methodology for measuring and evaluating roads in terms of noise pollution

available
free
The product is available free of charge, you only need to add it to the cart and place your order without payment. After completing the order, you will receive a PDF version of the publication to your e-mail address. By submitting an order, you consent with the collection of your contact information. This contact information will be used for the purpose of possible future contacting in matters of getting feedback on the publication.
Year of publication: 2014
Author: Vítězslav Křivánek, Josef Stryk, Jiří Jedlička et al.
Obliged company: Yes
Categories: Methodo logies
Product code: 18
The methodology is only in the Czech language.

Tato metodika byla vytvořena se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu ALFA. www.tacr.cz

Metodika představuje návod jak měřit, interpretovat a následně hodnotit hlučnost jednotlivých typů povrchů vozovek tak, aby získané výsledky byly nezávislé na složení a intenzitě provozu na dané komunikaci a stejně tak na charakteru blízkého okolí vlastní komunikace. Popsány jsou jednotlivé technické aspekty, podmínky měření, interpretace získaných výsledků a ukázány možné dílčí postupy i techniky měření a hodnocení včetně názorných ukázek.

Položit dotaz k produktu Methodology for measuring and evaluating roads in terms of noise pollution

You could be interested in

Loading content