Systémy kontinuálního monitorování stavu objektů dopravní infrastruktury - zavádění do praxe

available
free
The product is available free of charge (add it to the cart and complete the order). Once completed, you can download the document in your account, which will be automatically created for you.
Autor: CDV: J. Stryk, J. Grošek, E. Doupal (příloha 2), ČVUT v Praze: V. Šmilauer (příloha 1)
Rok vydání: 2020
Categories: Metodiky
Product code: 45

Metodika popisuje systémy, které využívají senzory zabudované do konstrukce vozovky či jiných objektů dopravní infrastruktury a zařízení osazené v jejich blízkosti, určené pro kontinuální monitorování jejich stavu a vlivů, které na ně působí.

Metodika řeší kontinuální sběr dat o chování dopravní infrastruktury, především ve vazbě na dopravní zatížení a působící klimatické vlivy. Zaměřuje se zejména na nové systémy/zařízení a způsoby jejich zavádění do praxe. Nejde o systémy/zařízení pro provozní informace poskytující dopravní informace řidičům za jízdy.

Cílem metodiky je:

  • upřesnit postup pro zavádění nových systémů kontinuálního monitorování do praxe,
  • prezentovat vybrané systémy kontinuálního monitorování a možnosti jejich uplatnění na objektech dopravní infrastruktury,
  • zavést vzorové příklady uplatnění systémů kontinuálního monitorování (http://www.cesti.cz/index.php?page=kontinual_monitor).

Tato metodika byla vypracována se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci programu Centra kompetence, projektu CESTI (TE01020168: Centrum pro efektivní a udržitelnou dopravní infrastrukturu, pracovní skupiny WP6: Bezpečnost, spolehlivost a diagnostika konstrukcí).

Položit dotaz k produktu Systémy kontinuálního monitorování stavu objektů dopravní infrastruktury - zavádění do praxe

You could be interested in

Loading content