Methodology of traffic education for kindergartens

available
free
The product is available free of charge, you only need to add it to the cart and place your order without payment. After completing the order, you will receive a PDF version of the publication to your e-mail address. By submitting an order, you consent with the collection of your contact information. This contact information will be used for the purpose of possible future contacting in matters of getting feedback on the publication.
Author: Tereza Šustrová, Zuzana Strnadová, Jan Tecl
Obliged company: Yes
Individual price: No
Categories: Methodo logies
Product code: 76
V současné d obě j e v mateřských školách kladen důraz na zvyšování bezpečnosti dětí v silničním provozu. Tato skutečnost je zakotvena i v Rámcovém vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávání1 (RVP PV). V praxi se tato dopravní témata řeší v rámci dopravní výchovy, kterou mateřské školy zařazují jednou až dvakrát do roka, kde se dopravním tématům věnují v uceleném týdenním bloku. Podíváme-li se na důležitost tohoto tématu a jeho přesah do ostatních oblastí, zjistíme, že pro zvýšení bezpečnosti dětí by bylo třeba tato témata do programu zařazovat častěji. Dopravní výchova má řadu dílčích cílů, které není možno splnit v rámci jednoho týdne, navíc opakování je „matka moudrosti“ a jen díky jemu si děti nabyté znalosti mohou osvojit. Co vlastně patří do dopravní výchovy a jaká podtémata by měla být s dětmi předškolního věku rozebírána?

Položit dotaz k produktu Methodology of traffic education for kindergartens

You could be interested in

Loading content