MANAGEMENT ZELENĚ V OKOLÍ ŽDC VČETNĚ IDENTIFIKACE A MINIMALIZACE RIZIKA PÁDŮ STROMŮ

available
free
The product is available free of charge, you only need to add it to the cart and place your order without payment. After completing the order, you will receive a PDF version of the publication to your e-mail address. By submitting an order, you consent with the collection of your contact information. This contact information will be used for the purpose of possible future contacting in matters of getting feedback on the publication.
Year of publication: 2023
Author: V. Bažant, V. Janeček, S. Vacek, V. Štícha, V. Cícha, P. Lukeš
Obliged company: Yes
Individual price: No
Categories: Methodo logies
Product code: 144
Předkládaná metodika si bere za cíl přispět ke stabilitě doprovodných porostů, které budou lépe odolávat nastávajícím klimatickým změnám. Hlavním cílem je stanovit zásady a postupy managementu zeleně v okolí železničních dopravních cest a snížení rizika pádu stromů do prostoru trati. Společně se stabilitou musejí být zachovány další důležité celospolečenské funkce doprovodných porostů železničních tratí. Metodika je prioritně určena pro Správu železnic, může být dále využita vlastníky porostů na přilehlých pozemcích jako návod na správný management vegetace rostoucí podél železnice.

Položit dotaz k produktu MANAGEMENT ZELENĚ V OKOLÍ ŽDC VČETNĚ IDENTIFIKACE A MINIMALIZACE RIZIKA PÁDŮ STROMŮ

You could be interested in

Loading content