ADDENDUM TO METHODOLOGY Determining the length and scope of road user behaviour surveys with a view to efficient spending

available
free
The product is available free of charge, you only need to add it to the cart and place your order without payment. After completing the order, you will receive a PDF version of the publication to your e-mail address. By submitting an order, you consent with the collection of your contact information. This contact information will be used for the purpose of possible future contacting in matters of getting feedback on the publication.
Year of publication: 2018
Author: Eva Simonová, Radim Striegler Roman Borek, Pavel Havránek, Lucie Vyskočilová
Obliged company: Yes
Individual price: No
Categories: Methodo logies
Product code: 73
Cílem tohoto Doplňku metodiky je stanovení postupu sběru dalších nepřímých ukazatelů bezpečnosti silničního provozu (dále NUB), které nebyly součástí Metodiky stanovení délky a rozsahu průzkumů chování účastníků silničního provozu s ohledem na efektivní vynakládání finančních prostředků (dále Metodika) [1], vydané v říjnu 2014 Centrem dopravního výzkumu, v. v. i.

Položit dotaz k produktu ADDENDUM TO METHODOLOGY Determining the length and scope of road user behaviour surveys with a view to efficient spending

You could be interested in

Loading content