Monitoring znečištění okolí silničních komunikací v souvislosti se zimní údržbou dopravní infrastruktury

dostupné
zdarma
Produkt je dostupný bezplatně, pouze je třeba jej přidat do košíku a provést objednávku bez úhrady. Po dokončení objednávky Vám bude doručena PDF verze publikace na zadanou e-mailovou adresu. Odesláním objednávky udělujete souhlas se shromažďováním, zpracováním a uchováním svých poskytnutých kontaktních údajů. Tyto kontaktní údaje budou shromažďovány, uchovávány a zpracovávány za účelem možného budoucího kontaktování uživatele ve věcech získání zpětné vazby k publikaci a obchodní činnosti správce.
Rok vydání: 2020
Autor: Roman Ličbinský, Petr Anděl, Jitka Hegrová, Jana Štulířová
Individuální cena: Ne
Kategorie: Metodiky
Kód produktu: 71

Při hodnocení vlivů variant chemické údržby na životní prostředí lze v principu po stránce metodické (nikoliv procesní) vycházet z přístupů posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) podle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění. Základní je hodnocení přímých vlivů, které záměr vyvolá na bezprostředně dotčených složkách životního prostředí. Dále jsou zde zahrnuté evidentní nepřímé vlivy, které se ve vazbě na hodnocený záměr odehrávají na jiných lokalitách. Zcela zásadní skutečností je, že je nezbytné posuzovat vliv na všechny složky životního prostředí a teprve na základě komplexního hodnocení rozhodovat o celkové přijatelnosti. Posuzovány a vzájemně porovnávány musí být všechny reálné varianty, včetně varianty nulové. Po stránce technologické se zde jedná o dva základní přístupy: chemický a inertní posyp (a jejich kombinace). V metodice je uveden obecný rozbor vlivů na jednotlivé složky životního prostředí včetně uvedení praktických příkladů, tak jak je popisuje zákon EIA. Uváděny jsou vždy faktory, které podporují, nebo naopak brání aplikaci příslušného postupu. Dále metodika obsahuje návrh metodických kroků pro celkové rozhodování o optimální variantě.

Metodika byla vytvořena za státní podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci programu Národní program udržitelnosti I, projektu Dopravní VaV centrum (LO1610).

Položit dotaz k produktu Monitoring znečištění okolí silničních komunikací v souvislosti se zimní údržbou dopravní infrastruktury

Mohlo by Vás zajímat

Nahrávám obsah