Metodika získání údajů o nadmořské výšce pro vybrané body kolejišť

dostupné
zdarma
Produkt je dostupný bezplatně, pouze je třeba jej přidat do košíku a provést objednávku bez úhrady. Po dokončení objednávky Vám bude doručena PDF verze publikace na zadanou e-mailovou adresu. Odesláním objednávky udělujete souhlas se shromažďováním, zpracováním a uchováním svých poskytnutých kontaktních údajů. Tyto kontaktní údaje budou shromažďovány, uchovávány a zpracovávány za účelem možného budoucího kontaktování uživatele ve věcech získání zpětné vazby k publikaci a obchodní činnosti správce.
Rok vydání: 2010
Autor: Milan Brich, Jiří Koryčan, Karel Brázdil, CSc., Luboš Bělka, Petr Dušánek, Josef Knapík, Radomír Havlíček
Kategorie: Metodiky
Kód produktu: 12

Tato metodika je výstupem analýzy, která byla zpracována jako realizace dílčího cíle DC004 v návaznosti na výsledky studie DC001 „Analýza možných metod získání údajů o nadmořské výšce pro vybrané body kolejišť“ a je zpracována na základě závěrů z jednání k výzkumnému projektu CG942-107-910 „Evidence prvků železniční dopravní cesty – vytvoření systémového prostředí pro popis, zveřejňování a aktualizaci územně vázaných dat za využití státního mapového díla a dalších garantovaných zdrojů“ dohodnutých mezi řešiteli a vyjádřených v Záznamu z jednání č. 4/2010 ze dne 21. 6. 2010 a upřesněných e-mailem dne 2. 7. 2010 a z jednání dne 3.11.2010.

Cílem analýzy bylo upřesnit možné metody pořízení výškových údajů k k referenčním kolejím železničních tratí s ohledem na reálně dosažitelné přesnosti jednotlivých variant měření a dále finanční a kapacitní předpoklady pro plnění úkolu. Účelem analýzy bylo poskytnout objektivní podklad pro rozhodování o pořízení výškopisných dat.

Základním východiskem je, že požadavek na přesnost měření vychází z objektivních potřeb znalosti výškopisu pro krizové řízení operací na železnicích a v jejich blízkém okolí. Předpokládaná výškopisná data mají být implementována v celonárodních informačních a řídících systémech určených pro podporu krizového řízení, nejsou tedy určena pro výstavbu informačních systémů určených pro správu majetku ani pro zpracování technických prováděcích projektů staveb na železnicích, i když se nevylučuje použitelnost vytvářených a spravovaných informací pro úvodní stavební studie nebo účelové projekty nebo situační generely.

Položit dotaz k produktu Metodika získání údajů o nadmořské výšce pro vybrané body kolejišť

Mohlo by Vás zajímat

Nahrávám obsah