Monitoring vlivu pozemních komunikací na životní prostředí

dostupné
zdarma
Produkt je dostupný bezplatně, pouze je třeba jej přidat do košíku a provést objednávku bez úhrady. Po dokončení objednávky Vám bude doručena PDF verze publikace na zadanou e-mailovou adresu. Odesláním objednávky udělujete souhlas se shromažďováním, zpracováním a uchováním svých poskytnutých kontaktních údajů. Tyto kontaktní údaje budou shromažďovány, uchovávány a zpracovávány za účelem možného budoucího kontaktování uživatele ve věcech získání zpětné vazby k publikaci a obchodní činnosti správce.
Rok vydání: 2018
Autor: Roman Ličbinský, Vítězslav Křivánek, Jiří Huzlík, Jiří Jedlička
Kategorie: Metodiky
Kód produktu: 11

Dopravní infrastruktura a provoz na ní ovlivňují významným způsobem kvalitu životního prostředí v okolí. Nejčastěji se v této souvislosti hovoří o významném příspěvku ke znečištění ovzduší a produkci hluku. Nezbytným se tak stává monitoring dopadů dopravní infrastruktury na životní prostředí, vyúsťující v identifikaci nových problémů, sledování trendů a realizaci vhodných zmírňujících opatření. Metodický pokyn byl vypracován jako reakce na řadu odborných studií, které ve svých závěrech doporučují realizaci monitoringu dopadů dopravní infrastruktury na různé složky životního prostředí v různých fázích realizace infrastrukturních projektů a také s ohledem na fakt, že v České republice neexistuje dokument tohoto typu, který by sjednotil požadavky a zásady monitoringu s cílem zlepšení stavu životního prostředí.

Metodika se primárně zabývá problematikou získání relevantních dat o znečištění kvality ovzduší a hlukové zátěže v různých fázích realizace stavby dopravní infrastruktury, která zpřesní hodnocení vlivů dopravní infrastruktury na životní prostředí. Zejména zavádí podmínku monitoringu kvality ovzduší a hlukové zátěže po realizaci stavby jako kontrolu pro předpokládaný stav uvedený v dokumentech o hodnocení vlivů na životní prostředí pouze na základě modelování. V případě zjištění nadměrné zátěže v porovnání s předpokladem tak bude možné požadovat aplikaci příslušných opatření k naplnění předpokladů s cílem předejít případným závažným dopadům na zdraví člověka.

Cílem metodiky je tedy sjednocení postupů přípravy projektů, realizace a vyhodnocení sledování kvality ovzduší a hlukové zátěže pro jednotlivé úseky silničních komunikací za účelem poskytování objektivních informací o skutečném stavu a vývoji kvality různých složek životního prostředí v území ovlivněném výstavbou a provozem na silniční komunikaci se zaměřením na ovzduší a hlukovou zátěž.

Položit dotaz k produktu Monitoring vlivu pozemních komunikací na životní prostředí

Mohlo by Vás zajímat

Nahrávám obsah