METODIKA Analýza mikrostruktury materiálů skenovacím elektronovým mikroskopem a EDX analyzátorem - uplatnění na cementovém betonu

dostupné
zdarma
Produkt je dostupný bezplatně, pouze je třeba jej přidat do košíku a provést objednávku bez úhrady. Po dokončení objednávky Vám bude doručena PDF verze publikace na zadanou e-mailovou adresu. Odesláním objednávky udělujete souhlas se shromažďováním, zpracováním a uchováním svých poskytnutých kontaktních údajů. Tyto kontaktní údaje budou shromažďovány, uchovávány a zpracovávány za účelem možného budoucího kontaktování uživatele ve věcech získání zpětné vazby k publikaci a obchodní činnosti správce.
Rok vydání: 2020
Autor: Aleš Frýbort, Jana Štulířová, Miroslava Gregerová, Josef Stryk
Kategorie: Metodiky
Kód produktu: 42

Metodika popisuje využití kombinace skenovacího elektronového mikroskopu (SEM - Scanning Electron Microscopy) a energiově-disperzního rentgenového analyzátoru (EDX - Energy Dispersive X-ray spectroscopy) při analýze mikrostruktury a degradačních procesů materiálů používaných v dopravní infrastruktuře, zejména betonu.

Cílem metodiky je:

  • upřesnit obecný postup pro provádění analýz vzorků anorganických materiálů pomocí kombinace SEM/EDX,
  • stanovit konkrétní postup SEM/EDX analýz na vzorcích cementového betonu odebraného z dopravních staveb, zejména krytu vozovek,
  • prezentovat vzorový příklad takovéto analýzy s vyhodnocením.

Tato metodika byla vypracována se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci programu Centra kompetence, projektu CESTI (TE01020168: Centrum pro efektivní a udržitelnou dopravní infrastrukturu, pracovní skupiny WP6: Bezpečnost, spolehlivost a diagnostika konstrukcí).

Položit dotaz k produktu METODIKA Analýza mikrostruktury materiálů skenovacím elektronovým mikroskopem a EDX analyzátorem - uplatnění na cementovém betonu

Mohlo by Vás zajímat

Nahrávám obsah