Kvantifikace emisí: Metodika uplatnění výsledků výzkumu

dostupné
zdarma
Produkt je dostupný bezplatně, pouze je třeba jej přidat do košíku a provést objednávku bez úhrady. Po dokončení objednávky Vám bude doručena PDF verze publikace na zadanou e-mailovou adresu. Odesláním objednávky udělujete souhlas se shromažďováním, zpracováním a uchováním svých poskytnutých kontaktních údajů. Tyto kontaktní údaje budou shromažďovány, uchovávány a zpracovávány za účelem možného budoucího kontaktování uživatele ve věcech získání zpětné vazby k publikaci a obchodní činnosti správce.
Rok vydání: 2013
Autor: Jiří Huzlík a Karel Kupka
Kategorie: Metodiky
Kód produktu: 19
Tato metodika byla vytvořena se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu ALFA. www.tacr.cz Zásadním problémem při hodnocení kvality ovzduší ve vztahu k dopravě představuje nesnadná kvantifikace příspěvku jednotlivých zdrojů emisí k tomuto znečištění. Proto byla vypracována tato metodika, aby přispěla k objasnění nejvhodnějších postupů pro odhad podílů jednotlivých zdrojů na základě měření chemického znečištění ovzduší. Metodika je určena pro zpracování dat pokročilými statistickými metodami. Proto je určena k využívání a interpretaci osobami, které mají dostatečné znalosti a zkušenosti s využíváním metod vícerozměrné analýzy dat, lineární algebry a orientují se v problematice znečištění ovzduší.

Položit dotaz k produktu Kvantifikace emisí: Metodika uplatnění výsledků výzkumu

Mohlo by Vás zajímat

Nahrávám obsah