Quantification of emissions: Methodology for applying research results

available
free
The product is available free of charge, you only need to add it to the cart and place your order without payment. After completing the order, you will receive a PDF version of the publication to your e-mail address. By submitting an order, you consent with the collection of your contact information. This contact information will be used for the purpose of possible future contacting in matters of getting feedback on the publication.
Year of publication: 2013
Author: Jiří Huzlík a Karel Kupka
Obliged company: Yes
Categories: Methodo logies
Product code: 19
The methodology is only in the Czech language.
Tato metodika byla vytvořena se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu ALFA. www.tacr.cz Zásadním problémem při hodnocení kvality ovzduší ve vztahu k dopravě představuje nesnadná kvantifikace příspěvku jednotlivých zdrojů emisí k tomuto znečištění. Proto byla vypracována tato metodika, aby přispěla k objasnění nejvhodnějších postupů pro odhad podílů jednotlivých zdrojů na základě měření chemického znečištění ovzduší. Metodika je určena pro zpracování dat pokročilými statistickými metodami. Proto je určena k využívání a interpretaci osobami, které mají dostatečné znalosti a zkušenosti s využíváním metod vícerozměrné analýzy dat, lineární algebry a orientují se v problematice znečištění ovzduší.

Položit dotaz k produktu Quantification of emissions: Methodology for applying research results

You could be interested in

Loading content