Metodika Optimalizace systému údržby železničních tratí

dostupné
zdarma
Produkt je dostupný bezplatně, pouze je třeba jej přidat do košíku a provést objednávku bez úhrady. Po dokončení objednávky Vám bude doručena PDF verze publikace na zadanou e-mailovou adresu. Odesláním objednávky udělujete souhlas se shromažďováním, zpracováním a uchováním svých poskytnutých kontaktních údajů. Tyto kontaktní údaje budou shromažďovány, uchovávány a zpracovávány za účelem možného budoucího kontaktování uživatele ve věcech získání zpětné vazby k publikaci a obchodní činnosti správce.
Rok vydání: 2016
Autor: Z. Hřebíček, V. Kocourek, J. Veselá
Individuální cena: Ne
Kategorie: Metodiky
Kód produktu: 127
Metodika byla zpracována jako výstup řešení projektu č. TB0400MD006 Optimalizace systému údržby železniční infrastruktury, podpořeného z prostředků Technologické agentury České republiky z Programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy „BETA“. Předmětem řešení projektu bylo zhodnocení a posouzení výchozího stavu v oblasti optimalizace oprav a údržby železniční dopravní cesty (ŽDC) s důrazem na minimalizaci dopadů na provoz a celkových finančních nákladů během životního cyklu (LCC) jednotlivých entit železniční dopravní infrastruktury a návrh opatření pro zlepšení stávajícího stavu.

Položit dotaz k produktu Metodika Optimalizace systému údržby železničních tratí

Mohlo by Vás zajímat

Nahrávám obsah