Metodika dopravní výchovy pro materské školy

dostupné
zdarma
Produkt je dostupný bezplatně, pouze je třeba jej přidat do košíku a provést objednávku bez úhrady. Po dokončení objednávky Vám bude doručena PDF verze publikace na zadanou e-mailovou adresu. Odesláním objednávky udělujete souhlas se shromažďováním, zpracováním a uchováním svých poskytnutých kontaktních údajů. Tyto kontaktní údaje budou shromažďovány, uchovávány a zpracovávány za účelem možného budoucího kontaktování uživatele ve věcech získání zpětné vazby k publikaci a obchodní činnosti správce.
Autor: Tereza Šustrová, Zuzana Strnadová, Jan Tecl
Individuální cena: Ne
Kategorie: Metodiky
Kód produktu: 76
V současné d obě j e v mateřských školách kladen důraz na zvyšování bezpečnosti dětí v silničním provozu. Tato skutečnost je zakotvena i v Rámcovém vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávání1 (RVP PV). V praxi se tato dopravní témata řeší v rámci dopravní výchovy, kterou mateřské školy zařazují jednou až dvakrát do roka, kde se dopravním tématům věnují v uceleném týdenním bloku. Podíváme-li se na důležitost tohoto tématu a jeho přesah do ostatních oblastí, zjistíme, že pro zvýšení bezpečnosti dětí by bylo třeba tato témata do programu zařazovat častěji. Dopravní výchova má řadu dílčích cílů, které není možno splnit v rámci jednoho týdne, navíc opakování je „matka moudrosti“ a jen díky jemu si děti nabyté znalosti mohou osvojit. Co vlastně patří do dopravní výchovy a jaká podtémata by měla být s dětmi předškolního věku rozebírána?

Položit dotaz k produktu Metodika dopravní výchovy pro materské školy

Mohlo by Vás zajímat

Nahrávám obsah