Metodické doporučení pro tvorbu Strategie bezpečnosti silničního provozu měst

dostupné
zdarma
Produkt je dostupný bezplatně, pouze je třeba jej přidat do košíku a provést objednávku bez úhrady. Po dokončení objednávky Vám bude doručena PDF verze publikace na zadanou e-mailovou adresu. Odesláním objednávky udělujete souhlas se shromažďováním, zpracováním a uchováním svých poskytnutých kontaktních údajů. Tyto kontaktní údaje budou shromažďovány, uchovávány a zpracovávány za účelem možného budoucího kontaktování uživatele ve věcech získání zpětné vazby k publikaci a obchodní činnosti správce.
Rok vydání: 2020
Autor: Ondřej Valach, Alena Vyskočilová, Veronika Valentová, Jan Tecl, Zuzana Strnadová, Lenka Tomešová, Jiří Ambros, Martin Kulišťák, Richard Turek
Individuální cena: Ne
Kategorie: Metodiky
Kód produktu: 69

Metodika pro tvorbu Strategií bezpečnosti silničního provozu měst/obcí (dále jen „Strategie BESIP měst) je doporučujícím dokumentem, který má městům/obcím pomoci systémově řešit bezpečnost silničního provozu na svém území prostřednictvím tvorby Strategie BESIP jejich města/obce. Vychází z identifikovaných problémů v oblasti BESIP a nabízí moderní systematické řešení. Jedná se o lokální strategii BESIP (řešeno je pouze katastrální území města/obce) na střednědobé období 10 let s celospolečenským dopadem. Zpracovaný akční plán pak pomáhá obcím při realizaci konkrétních opatření naplňovat stanovené cíle v oblasti snížení závažnosti a počtu dopravních nehod. Výsledky strategií mají vliv na bezpečnost všech účastníků silničního provozu, a to jak na bezpečnost osob přijíždějících do města/obce, tak i podnikatelské subjekty se sídlem ve městě/obci.

Položit dotaz k produktu Metodické doporučení pro tvorbu Strategie bezpečnosti silničního provozu měst

Mohlo by Vás zajímat

Nahrávám obsah