Genderové aspekty v dopravě

dostupné
zdarma
Produkt je dostupný bezplatně, pouze je třeba jej přidat do košíku a provést objednávku bez úhrady. Po dokončení objednávky Vám bude doručena PDF verze publikace na zadanou e-mailovou adresu. Odesláním objednávky udělujete souhlas se shromažďováním, zpracováním a uchováním svých poskytnutých kontaktních údajů. Tyto kontaktní údaje budou shromažďovány, uchovávány a zpracovávány za účelem možného budoucího kontaktování uživatele ve věcech získání zpětné vazby k publikaci a obchodní činnosti správce.
Rok vydání: 2024
Autor: E. Adamovská, L. Vondráčková, M. Trepáčová, J. Kočková, M. Horáková, V. Kurečková
Individuální cena: Ne
Kód produktu: 147
Publikace je v elektronické podobě.
Publikace nabízí komplexní vhled do problematiky dopravního chování a mobilitních potřeb z hlediska principu genderově rovných příležitostí. Kniha se věnuje zásadním oblastem, jako jsou obecná specifika cestování žen, osobní a dopravní bezpečnost, přístup a využití jednotlivých dopravních prostředků, udržitelný přístup, nové dopravní technologie či zastoupení žen v dopravním sektoru. Na základě značného množství odborné literatury euroamerického kontextu posledních dvaceti let přináší ucelený přehled dosavadního stavu vědění a doplňuje jej o originální data z výzkumu realizovaném Centrem dopravního výzkumu, který se na rozdílné postavení a potřeby mužů a žen v dopravě specificky zaměřoval. Srovnání zahraničních výzkumů s daty z českého prostředí dokládá univerzalitu trendů nerovných příležitostí v dopravě. Ty by měly být zohledněny a genderově inkluzivní perspektiva včleněna do dopravních plánů, projektů a politik.

Položit dotaz k produktu Genderové aspekty v dopravě

Mohlo by Vás zajímat

Nahrávám obsah