Výzkum diskrétních voleb: průvodce designem experimentu, specifikací modelu a jeho odhadem se skripty pro R

dostupné
zdarma
Produkt je dostupný bezplatně, pouze je třeba jej přidat do košíku a provést objednávku bez úhrady. Po dokončení objednávky Vám bude doručena PDF verze publikace na zadanou e-mailovou adresu. Odesláním objednávky udělujete souhlas se shromažďováním, zpracováním a uchováním svých poskytnutých kontaktních údajů. Tyto kontaktní údaje budou shromažďovány, uchovávány a zpracovávány za účelem možného budoucího kontaktování uživatele ve věcech získání zpětné vazby k publikaci a obchodní činnosti správce.
Rok vydání: 2019
Autor: Michal Šimeček
Kód produktu: 46

Výzkum rozhodování má uplatnění v celé řadě oborů od marketingu přes zdravotnictví až po environmentalistiku po celém světě. Bývá například vyžadován jako součást studií proveditelnosti pro veřejné investice v dopravě, pokud je spolufinancuje Evropská Unie. Publikace představuje úvod do aplikovaného výzkumu rozhodování pomocí experimentální metody vyjádřených preferencí a analýzy diskrétních voleb, přičemž se zaměřuje zejména na využití těchto metod v dopravě. V úvodu se krátce věnuje historii výzkumu rozhodování a některým metodologickým předpokladům tohoto výzkumu. Dále představuje základní model rozhodování, design experimentu vyjádřených preferencí a následnou analýzu dat. Na dvou příkladech ukazuje praktické použití metody vyjádřených preferencí a analýz diskrétních voleb ukazuje tvorbu designu experimentu a analýzu výsledků v praxi, včetně interpretace výsledků. Kniha pracuje s volně přístupnými datasety autora a se skripty napsanými pro statistický nástroj R. Po přečtení knihy bude čtenář schopen sám připravit jednoduchý výzkum vyjádřených preferencí, bude jej umět analyzovat pomocí základních modelů diskrétních voleb a interpretovat základní výsledky.

Decision-making research has applications in a wide range of fields, from marketing to healthcare or environmental science around the world. For example, it is required as part of feasibility studies for public investment in transport if it is co-financed by the European Union. The publication presents an introduction to applied decision-making research using stated preference experimental method and discrete choice analysis, focusing in particular on the use of these methods in transport research. The introduction briefly deals with the history of decision-making research and its methodological assumptions. It also introduces the basic model of decision making, the design of the stated preference experiment, and the subsequent data analysis. In two examples, the practical use of the expressed preference and discrete choice analysis method shows the design of the experiment and the analysis of the results in practice, including the interpretation of the results. The book works with freely accessible author's datasets and scripts written for statistical tool R. After reading the book, the reader will be able to prepare a simple research of expressed preferences, analyze it using basic discrete choice models, and interpret basic results.

Položit dotaz k produktu Výzkum diskrétních voleb: průvodce designem experimentu, specifikací modelu a jeho odhadem se skripty pro R

Mohlo by Vás zajímat

Nahrávám obsah