Mýty v dopravě: Od domněnek k ověřeným faktům

The product is available free of charge, you only need to add it to the cart and place your order without payment. After completing the order, you will receive a PDF version of the publication to your e-mail address. By submitting an order, you consent with the collection of your contact information. This contact information will be used for the purpose of possible future contacting in matters of getting feedback on the publication.
Year of publication: 2024
Author: M. Trepáčová, V. Kurečková
Obliged company: Yes
Individual price: No
Categories: Publications
Product code: 149
Kniha je v elektronické podobě.

Kniha „Mýty v dopravě: Od domněnek k ověřeným faktům“ přináší odborný pohled na rozšířené, ale nesprávné představy o bezpečnosti silničního provozu. Skrze polostrukturované rozhovory s účastníky terapeutických kurzů a lektory, provedené v letech 2020 až 2023 v Jihomoravském kraji, byla zjištěna a analyzována řada zkreslení. Výzkum odhalil patnáct zásadních mýtů, které byly podrobeny odborné rešerši a kritickému přehodnocení s cílem poskytnout lektorům a terapeutům ucelené informace pro jejich práci. Publikace usiluje o zvýšení bezpečnosti na silnicích skrze vzdělávání a objasnění faktů, jež přispívají k eliminaci nesprávných přesvědčení mezi řidiči. Důraz je kladen na vědecký přístup a přesnost, přičemž kniha slouží jako most mezi teorií a praktickou aplikací v terapeutických programech.

Tato kniha byla vytvořena za finanční podpory Ministerstva dopravy v rámci programu dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumných organizací.

Položit dotaz k produktu Mýty v dopravě: Od domněnek k ověřeným faktům

You could be interested in

Loading content