Komplexní systém ponehodové péče v ČR

available
free
The product is available free of charge, you only need to add it to the cart and place your order without payment. After completing the order, you will receive a PDF version of the publication to your e-mail address. By submitting an order, you consent with the collection of your contact information. This contact information will be used for the purpose of possible future contacting in matters of getting feedback on the publication.
Year of publication: 2023
Author: D. Červinka, B. Sulíková, M. Kořán, J. Neusarová, K. Brummerová, E. Jurčáková, D. Machálková, K. Bucsuházy, V. Kurečková, E. Adamovská, L. Tomešová
Obliged company: Yes
Individual price: No
Categories: Publications
Product code: 141
Kniha shrnuje současné poznání v oblasti ponehodové péče, popisuje stav v ČR a možnosti dalšího rozvoje.
Zabývá se popisem optimálních postupů primární psychologické péče-krizové intervence na místě dopravních nehod a mapuje možné postupy dlouhodobé psychologické péče o účastníky dopravních nehod. Uvedené poznatky jsou čerpány jednak ze zahraničních vědeckých studií a výzkumů, dále pak expertních rozhovorů s odborníky v dané oblasti, i vlastního dotazníkového šetření a socioekonomické studie. Kniha určena jak pro organice, které se zabývají psychologickou péčí v dané oblasti, tak i pro odborníky z běžné psychologické praxe, kterým bude touto cestou poskytnut ucelený odborný přehled o specifikách psychologické péče o účastníky dopravních nehod. Cílem je zvýšení kvality života osob po dopravních nehodách.

Položit dotaz k produktu Komplexní systém ponehodové péče v ČR

You could be interested in

Loading content