ANALÝZA POŠKOZENÍ VOZIDEL: Průvodce metodami dokumentace a kvantifikace deformační energie

The product is available free of charge, you only need to add it to the cart and place your order without payment. After completing the order, you will receive a PDF version of the publication to your e-mail address. By submitting an order, you consent with the collection of your contact information. This contact information will be used for the purpose of possible future contacting in matters of getting feedback on the publication.
Year of publication: 2023
Author: K. Bucsuházy, P. Moravcová, M. Semela, M. Bilík, R. Mikulec, M. Křižák, A. Bradáč, J. Dlugoš, R. Zůvala a kol.
Obliged company: Yes
Individual price: No
Categories: Publications
Product code: 142
Koupí publikace nenabýváte autorská práva zejména kniha nesmí být dále rozšiřována bez písemného souhlasu autora.
NameStatusPrice
ANALÝZA POŠKOZENÍ VOZIDEL - E-BOOK CZ
ANALÝZA POŠKOZENÍ VOZIDEL - TIŠTĚNÁ CZ

Kniha „ANALÝZA POŠKOZENÍ VOZIDEL: Průvodce metodami dokumentace a kvantifikace deformační energie“ si klade za cíl být praktickým průvodcem procesem dokumentace a následné analýzy poškození vozidla po nehodě.

Publikace pokrývá problematiku dokumentace poškození vozidel s využitím konvenčních i moderních metod a prostředků (včetně skenování s využitím mobilních zařízení). Návazně je představena také analýza poškození, zejména vybrané metody pro kvantifikaci deformační energie, resp. EES. Součástí jsou také specifické případy stanovení střetové rychlosti, mezi něž patří stanovení rychlosti po střetu s úzkou překážkou nebo využití zaseknutých rychloměrů. V neposlední řadě je představena metoda konečných prvků (MKP), jakožto metoda používaná zejména pro pevnostní a strukturální výpočty a možnosti její aplikace při posuzování rozsahu poškození, tuhostních parametrů a také limitace jejího použití při analýze nehodového děje. Vysvětleny jsou základní pojmy a veličiny nutné pro pochopení a aplikaci představených postupů. Výhody i limitace představených metod jsou demonstrovány na reálných ukázkách a příkladech.

Tento výsledek byl financován se státní podporou Technologické agentury ČR a Ministerstva dopravy v rámci Programu Doprava 2020+.

Položit dotaz k produktu ANALÝZA POŠKOZENÍ VOZIDEL: Průvodce metodami dokumentace a kvantifikace deformační energie

You could be interested in

Loading content