Komplexní systém ponehodové péče v ČR

dostupné
zdarma
Produkt je dostupný bezplatně, pouze je třeba jej přidat do košíku a provést objednávku bez úhrady. Po dokončení objednávky Vám bude doručena PDF verze publikace na zadanou e-mailovou adresu. Odesláním objednávky udělujete souhlas se shromažďováním, zpracováním a uchováním svých poskytnutých kontaktních údajů. Tyto kontaktní údaje budou shromažďovány, uchovávány a zpracovávány za účelem možného budoucího kontaktování uživatele ve věcech získání zpětné vazby k publikaci a obchodní činnosti správce.
Rok vydání: 2023
Autor: D. Červinka, B. Sulíková, M. Kořán, J. Neusarová, K. Brummerová, E. Jurčáková, D. Machálková, K. Bucsuházy, V. Kurečková, E. Adamovská, L. Tomešová
Individuální cena: Ne
Kód produktu: 141
Kniha shrnuje současné poznání v oblasti ponehodové péče, popisuje stav v ČR a možnosti dalšího rozvoje.
Zabývá se popisem optimálních postupů primární psychologické péče-krizové intervence na místě dopravních nehod a mapuje možné postupy dlouhodobé psychologické péče o účastníky dopravních nehod. Uvedené poznatky jsou čerpány jednak ze zahraničních vědeckých studií a výzkumů, dále pak expertních rozhovorů s odborníky v dané oblasti, i vlastního dotazníkového šetření a socioekonomické studie. Kniha určena jak pro organice, které se zabývají psychologickou péčí v dané oblasti, tak i pro odborníky z běžné psychologické praxe, kterým bude touto cestou poskytnut ucelený odborný přehled o specifikách psychologické péče o účastníky dopravních nehod. Cílem je zvýšení kvality života osob po dopravních nehodách.

Položit dotaz k produktu Komplexní systém ponehodové péče v ČR

Mohlo by Vás zajímat

Nahrávám obsah