Zavádění platformy řízení nabídky vybraných veřejných parkovacích kapacit ve městech a obcích

The product is available free of charge, you only need to add it to the cart and place your order without payment. After completing the order, you will receive a PDF version of the publication to your e-mail address. By submitting an order, you consent with the collection of your contact information. This contact information will be used for the purpose of possible future contacting in matters of getting feedback on the publication.
Year of publication: 2024
Author: Z. Švédová, M. Bambušek
Obliged company: Yes
Individual price: No
Categories: Methodo logies
Product code: 152
Metodika je dostupná v elektronické podobě.

Předmětem této metodiky je podpořit zavedení integrační platformy pro sdílení dat o kapacitách volné parkovací plochy. Primárním cílem takové platformy je podporovat sběr dat a využití těchto dat pro zvýšení kvality multimodální mobility. Vzhledem k tomu, že se metodika týká sběru dat, přináší subjektům doporučené postupy k zahájení své činnosti jejíž cílem je shromažďování dat o dostupnosti nabídky parkovací kapacity do jednotné integrační platformy.

Tato metodika byla spolufinancována se státní podporou Technologické agentury ČR a Ministerstva dopravy v rámci programu Doprava 2020+, v rámci řešení projektu CK02000263, Systém pro řízení nabídky služeb dostupné parkovací kapacit.

Položit dotaz k produktu Zavádění platformy řízení nabídky vybraných veřejných parkovacích kapacit ve městech a obcích

You could be interested in

Loading content