Všechny kategorie

Shown 24 products from total 131
Monitoring vlivu pozemních komunikací na životní prostředí
The methodology is only in the Czech language.
Available
free
Available
free
Multifaktorová analýza dopravní nehodovosti
The methodology is only in the Czech language.
Available
free
Available
CZK  261
OBCHVATY – aplikace pro hodnocení dopadu silniční infrastruktury na bezpečnost
Zajímá Vás, jaký bude mít vliv plánovaný obchvat Vaší obce na bezpečnost? Plánujete dopravní stavbu a chcete se rozhodovat na základě správných ukazatelů bezpečnosti? Potřebujete vyhovět nařízením ev…
Okružní křižovatky s cementobetonovým krytem
The methodology is only in the Czech language.
Available
free
Available
free
Available
free
Proceedings of the Transport, Health and Environment 2020 Conference
Sborník příspěvků z konference Doprava, zdraví a životní prostředí konané v roce 2020.
Available
free
Prodloužení životnosti betonových povrchů
Emulze lněného oleje (Emulze LO) je hydrofobní impregnační přípravek, který zabezpečuje ošetření betonových vozovek, ploch parkovišť, chodníků ze zámkové dlažby nebo betonových plotů či zídek. Nástři…
Available
free
Řešení kritických míst na pozemních komunikacích v extravilánu
The methodology is only in the Czech language.
Available
free
Řidičské simulátory ve výzkumu a výcviku řidičů
Předložená publikace obsahuje komplexní souhrn metod evaluace a analýzy řidičského chování za pomoci simulátoru.
Available
CZK  299
Available
CZK  342
Available
CZK  380
Available
CZK  423
Stanovení časové dostupnosti s využitím dopravního modelování
The methodology is only in the Czech language.
Available
free
Number of relevant products: 131

Product selection

Cena
CZK  0CZK  10,559
Cancel filters
Loading content