Therapeutic programmes for drivers in the context of the work of probation and mediation services

available
free
The product is available free of charge, you only need to add it to the cart and place your order without payment. After completing the order, you will receive a PDF version of the publication to your e-mail address. By submitting an order, you consent with the collection of your contact information. This contact information will be used for the purpose of possible future contacting in matters of getting feedback on the publication.
Year of publication: 2021
Author: V. Kurečková, P. Zámečník, P. Řezáč, M. Trepáčová, D. Havlíčková, M. Chromcová, E. Musilová
Obliged company: Yes
Individual price: No
Categories: Publications
Product code: 114
Kniha vznikla ve spolupráci odborníků z týmů Centra dopravního výzkumu a Probační a mediační služby. Přináší tedy pohled na práci s rizikovými řidiči z různých úhlů pohledu. V této souvislosti je potřeba zmínit, že dlouhodobá spolupráce s pracovníky Probační a mediační služby umožnila v rámci České republiky tyto programy připravit, ověřit a následně implementovat jakožto nástroj ovlivňování řidičů v souvislosti s jejich problematickou řidičskou praxí.

Položit dotaz k produktu Therapeutic programmes for drivers in the context of the work of probation and mediation services

You could be interested in

Loading content