Preventivní hodnocení bezpečnosti s využitím dat z plovoucích vozidel

available
free
The product is available free of charge (add it to the cart and complete the order). Once completed, you can download the document in your account, which will be automatically created for you.
Rok vydání: 2017
Autor: Jiří Ambros, Jaroslav Altmann
Categories: Metodiky
Product code: 26
Metodika se zaměřuje na hodnocení bezpečnosti s využitím dat z plovoucích vozidel. Metodika je určena pro výzkumné pracovníky, kteří se zabývají problematikou hodnocení bezpečnosti silničního provozu a uvažují o využití dat z plovoucích vozidel; dále pro pracovníky státní správy a samosprávy, kteří se s touto problematikou setkávají v roli zadavatele výběrových řízení na dodávku dat o dopravě. Obě tyto skupiny metodika seznamuje s dostupnými daty, způsoby sběru a potenciální využitelností pro hodnocení bezpečnosti silničního provozu. Metodika také obsahuje rešerši způsobů vyhodnocení těchto dat a obsahuje i konkrétní příklad sběru a vyhodnocení, využitelného jak pro hodnocení jízdního stylu řidičů, tak pro identifikaci kritických míst silniční sítě.

Položit dotaz k produktu Preventivní hodnocení bezpečnosti s využitím dat z plovoucích vozidel

You could be interested in

Loading content