Online identification of critical road sections using network analysis

available
free
The product is available free of charge, you only need to add it to the cart and place your order without payment. After completing the order, you will receive a PDF version of the publication to your e-mail address. By submitting an order, you consent with the collection of your contact information. This contact information will be used for the purpose of possible future contacting in matters of getting feedback on the publication.
Year of publication: 2015
Author: Michal Bíl, Rostislav Vodák, Jan Kubeček, Tomáš Svoboda, Richard Andrášik, Jiří Sedoník, Zuzana Křivánková, Martina Bílová
Obliged company: Yes
Individual price: No
Categories: Methodo logies
Product code: 83
Silniční infrastruktura patří mezi nejdůležitější objekty, které lidstvo vytvořilo. Bez ní by nebylo možné přepravovat různé druhy zboží včetně základních potravin a poskytovat základní služby, jako jsou například služby zdravotní. Na silniční infrastruktuře tedy stojí celá ekonomika lidské společnosti a bez ní bychom určitě nebyli jako lidstvo tam, kde se nacházíme nyní. Proto musí být naším prvořadým úkolem udržet silniční síť ve funkčním stavu, tj. ve stavu, kde každé místo v síti je dostupné z jiného místa.

Položit dotaz k produktu Online identification of critical road sections using network analysis

You could be interested in

Loading content