ROADS - Application for assessing the safety impact of road infrastructure

Individual price: Yes
Product code: 113

Are you wondering what impact the planned bypass of your community will have on safety?_x000D_

Are you planning a traffic construction project and want to make decisions based on the right safety indicators?

_x000D_

Do you need to comply with the European Directive 2008/96/EC and carry out a RSIA (Road Safety Impact Assessment) quickly and efficiently?

_x000D_ _x000D_

These questions will be answered by the OBCHVATY web application.
_x000D_

Cena tohoto produktu je určena na základě bližší specifikace. Napište nám svoji představu prostřednictvím formuláře a my Vám provedeme kalkulaci na míru.

Contact us

Aplikace OBCHVATY provádí variantní analýzu dopadů nových pozemních komunikací nebo významných změn stávajících komunikací na bezpečnost ovlivněné silniční sítě.
Výpočty jsou založeny na inovativních predikčních modelech nehodovosti a datech o účinnosti opatření pro zvýšení bezpečnosti.
Aplikace OBCHVATY poskytuje podklady a argumenty pro výběr varianty, která je z hlediska bezpečnosti optimální.

Jako vstup do aplikace slouží charakteristiky úseků a křižovatek (především intenzita dopravy) tvořících hodnocené trasy. Výstupem z aplikace je očekávaný roční počet nehod podle úrovní závažnosti a jejich přepočet na celospolečenské finanční ztráty.

V případě nejasností Vám specialisté Centra dopravního výzkumu pomohou s obstaráním vstupů, interpretací výsledků či návrhem případných opatření pro zvýšení úrovně bezpečnosti plánované dopravní stavby.

Odkaz na aplikaci: https://obchvaty.cdvinfo.cz

Jak využít aplikaci se dozvíte v nové Metodice prvotního hodnocení záměru stavby pozemní komunikace.

Položit dotaz k produktu ROADS - Application for assessing the safety impact of road infrastructure

You could be interested in

Loading content