METHODS FOR LASER SCANNING OF TRAFFIC INFRASTRUCTURE OBJECTS AND THEIR CLOSE VICINITY

available
free
The product is available free of charge, you only need to add it to the cart and place your order without payment. After completing the order, you will receive a PDF version of the publication to your e-mail address. By submitting an order, you consent with the collection of your contact information. This contact information will be used for the purpose of possible future contacting in matters of getting feedback on the publication.
Year of publication: 2013
Author: Josef Pazdera, Josef Stryk, Bohumil Kouřím, Radek Matula
Obliged company: Yes
Individual price: No
Categories: Methodo logies
Product code: 96
Laserové skenovací systémy jsou moderní a rychle se rozvíjející technologií sběru prostorových dat. Letecké systémy se vyvíjely již v devadesátých letech minulého století, označované jsou často jako lidary (LIDAR - Light Detection And Ranging). Po r. 2000 započal velmi rychlý rozvoj terestrických 3D skenujících systémů, kterých je nyní celá řada s různým principem sběru dat. Nejmladší technologií jsou mobilní mapovací systémy, jejichž prudký rozvoj započal skutečně nedávno, po r. 2005. Nasnímaný objekt může být pomocí software zobrazen ve formě tzv. mračen bodů, na jejichž základě může být vytvořen model objektu, který lze přenést do CAD systému. Většina laserových skenujících systémů využívá nejmodernější pulzní laserovou technologii pro měření délek a určuje polohu bodů prostorovou polární metodou. V porovnání s geodetickými metodami je laserové skenování neselektivní metodou měření. U geodetických metod včetně fotogrammetrie jsou pro následné modelování zjišťovány souřadnice vybraných charakteristických bodů objektu, jako například hran, vrcholů apod. Oproti tomu u laserového skenování jsou body rozmístěny neselektivně v pravidelném úhlovém rastru a charakteristické body objektu se získávají následným výběrem. Před měřením je tedy nutno uvážit požadovanou přesnost modelování nepravidelných objektů vzhledem k pokrytí jejich povrchu podrobnými body. Tato metodika byla vypracována se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci programu ALFA, projektu TA02030759 Nové diagnostické metody jako nástroje podporující rozhodování týkající se údržby a oprav vozovek – přínosy a možnosti jejich využit

Položit dotaz k produktu METHODS FOR LASER SCANNING OF TRAFFIC INFRASTRUCTURE OBJECTS AND THEIR CLOSE VICINITY

You could be interested in

Loading content