Methodology for increasing the self-explanation of roads by optimizing directional design elements

available
free
The product is available free of charge, you only need to add it to the cart and place your order without payment. After completing the order, you will receive a PDF version of the publication to your e-mail address. By submitting an order, you consent with the collection of your contact information. This contact information will be used for the purpose of possible future contacting in matters of getting feedback on the publication.
Year of publication: 2016
Author: J. Ambros, V. Valentová, O. Gogolín, R. Andrášik, J. Kubeček, M. Bíl
Obliged company: Yes
Individual price: No
Categories: Methodo logies
Product code: 134
The methodology presents a theoretical and practical approach to one of the possibilities of increasing the self-explanation of roads through the optimization of directional design elements. It is the final output of the SAMO project and draws on the research and experience gained during the project. The project was implemented in the period 2014 - 2016 by the Transport Research Centre, v. v. i. with the support of the Technology Agency of the Czech Republic within the Beta Programme for the needs of the state administration.

Metodika poskytuje návod a nástroje k praktickému hodnocení a následnému zvyšování samovysvětlitelnosti pozemních komunikací. K tomu byl využit koncept rychlostní konzistence (rozdílů rychlosti mezi přímými úseky a navazujícími směrovými oblouky) a z ní odvozené optimalizace (pomocí dopravního značení nebo změn směrového vedení).

Autoři shromáždili data, vytvořili metodologii hodnocení a aplikovali ji na extravilánových úsecích silnic I. třídy. Metodika popisuje všechny kroky řešení; doplňkem je tištěná a interaktivní mapa nejkritičtějších směrových oblouků. Postup, prezentovaný v metodice, bude v budoucnu možné adaptovat i na extravilánové komunikace nižších tříd.

Položit dotaz k produktu Methodology for increasing the self-explanation of roads by optimizing directional design elements

You could be interested in

Loading content