Metodika zvýšení samovysvětlitelnosti pozemních komunikací pomocí optimalizace směrových návrhových prvků

available
free
The product is available free of charge, you only need to add it to the cart and place your order without payment. After completing the order, you will receive a PDF version of the publication to your e-mail address. By submitting an order, you consent with the collection of your contact information. This contact information will be used for the purpose of possible future contacting in matters of getting feedback on the publication.
Year of publication: 2016
Author: J. Ambros, V. Valentová, O. Gogolín, R. Andrášik, J. Kubeček, M. Bíl
Individual price: No
Categories: Methodology
Product code: 134
Metodika uvádí teoretický i praktický postup jedné z možností zvýšení samovysvětlitelnosti pozemních komunikací pomocí optimalizace směrových návrhových prvků. Je závěrečným výstupem projektu SAMO a čerpá z výzkumů a zkušeností získaných v průběhu jeho řešení. Projekt byl realizován v období 2014 – 2016 Centrem dopravního výzkumu, v. v. i. s podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu Beta pro potřeby státní správy.

Metodika poskytuje návod a nástroje k praktickému hodnocení a následnému zvyšování samovysvětlitelnosti pozemních komunikací. K tomu byl využit koncept rychlostní konzistence (rozdílů rychlosti mezi přímými úseky a navazujícími směrovými oblouky) a z ní odvozené optimalizace (pomocí dopravního značení nebo změn směrového vedení).

Autoři shromáždili data, vytvořili metodologii hodnocení a aplikovali ji na extravilánových úsecích silnic I. třídy. Metodika popisuje všechny kroky řešení; doplňkem je tištěná a interaktivní mapa nejkritičtějších směrových oblouků. Postup, prezentovaný v metodice, bude v budoucnu možné adaptovat i na extravilánové komunikace nižších tříd.

Položit dotaz k produktu Metodika zvýšení samovysvětlitelnosti pozemních komunikací pomocí optimalizace směrových návrhových prvků

You could be interested in

Loading content