Methodology for streamlining city investment planning

available
free
The product is available free of charge, you only need to add it to the cart and place your order without payment. After completing the order, you will receive a PDF version of the publication to your e-mail address. By submitting an order, you consent with the collection of your contact information. This contact information will be used for the purpose of possible future contacting in matters of getting feedback on the publication.
Year of publication: 2017
Author: David Bárta, Mikuláš Muroň, Martin Bambušek
Obliged company: Yes
Individual price: No
Categories: Methodo logies
Product code: 109
Cílem této metodiky je seznámit čtenáře s moderními digitálními nástroji a zdroji dat, které lze s výhodou použít pro efektivnější správu města a plánování investic do jeho rozvoje. Na základě široké škály dat z různých zdrojů (tzv. big data) lze vyvolat mnohé synergie, a tím dosáhnout významných úspor financí i času. Metodika také dává návod na určení významnosti různých lokalit města, kam by primárně měly investice směřovat, neboť míra dopadu investice významně roste s významností lokality.

Položit dotaz k produktu Methodology for streamlining city investment planning

You could be interested in

Loading content